NAKED EYE PROJECT

Volgens menig wetenschapper bestaan hersenen uit een rationele linker- en een emotionele rechterhelft en zijn ons linker- en rechteroog hiermee verbonden. De vraag die we met dit project proberen te beantwoorden is:

Zien wij de emotionele of rationele kenmerken van deze hersenhelften terug in iemands ogen? 

Door in een portretfoto iemands linkeroog te spiegelen en over het rechteroog te plaatsen ontstaat een portret met twee linkerogen. Tevens maken we een portret met een gespiegeld rechteroog.

Door het origineel, de versie met de twee linker én de twee rechterogen met elkaar te vergelijken komen we tot zeer bijzondere inzichten! Je zult versteld staan hoe je gezicht verandert.

Onze doelstelling is om middels dit project een visueel hulpmiddel te bieden om zelf een mening te vormen over dit vraagstuk.

Het vraagstuk is door de wetenschap een onderwerp waar de onderzoeksresultaten vaak ver uit elkaar liggen.

Naked Eye Project is een kans om jezelf of portretten van anderen te bekijken en je eigen gevoel te laten spreken over wat je ziet!

Maak kennis met ons team!

Klik hier